5 thg 8, 2013

bài vô đề số mười

cuộc đời
những khúc sông qua
khúc yên lặng
khúc phong ba
sóng nhồi

mông mênh con nước
thuyền trôi
dòng sông mấy khúc
đời rồi
cũng qua