2 thg 4, 2015

ngày gần tháng tư

ở ngày tháng cũ
đong đưa
khuấy ta nhức nhối
đời qua
dấu hằn

tưởng quên rồi những
nhục nhằn
bao năm vết lở
ngày gần
tháng tư

phải ta lần đã
chối từ
dòng sông
rẽ nhánh
sầu tư lự mình

còn đầy tay những
ân tình
mấy mười năm vẫn
chưa lành
tim đau

.