16 thg 9, 2014

vô đề .13

chiều
nghiêng bóng nắng
ngày tàn
ta
nghiêng bóng ngã
trở trăn 
chỗ nằm

đêm
hun hút
một tối tăm
dường
khe khẽ động
hồn tâm
mù loà

còn gì
trong cõi riêng ta
đời
nghiêng bóng tối
xót xa
phận người

còn gì
trong cõi riêng đời
như 
khuya khoắc
một tiếng cười
nhẹ tênh

.
.