24 thg 11, 2013

xin

xin trời
chút nắng bên đường
xin mưa
đừng ướt  áo thưa .nữa mà
túi còn
ít vốn thật thà
chỗ tim khắc khoải
mai này về đâu

cất dành
một mớ khổ đau
xin về đổi lấy
một chầu an nhiên
tôi về
nằm ngủ võng hiên
xin em
chung mái tịnh yên .ru đời

.
.

19 thg 11, 2013

vụn .2

như quen hôm ấy
như lạ hôm nay
quanh co ngày tháng
khúc đời đi qua

lẩn khuất trong ta
có điều bất chợt
như bỗng nhận ra
vui buồn một cõi

xin còn hơi thở
lắng nghe đất trời
.

 

4 thg 11, 2013

thu

lá khô nằm bờ cỏ
tìm về nguồn cội xa
cây trọi trơ thân xác
lặng nhìn lá vàng rơi

nghe đời buồn như cỏ
nằm dỗi hờn tháng năm
.
.