10 thg 1, 2014

chỗ nằm
như thấy tôi
một chỗ nằm
với em
và những nhọc nhằn thế gian
giấc đời
nhiều lắm trở trăn
để tôi chia cái nửa phần
cùng em

cho lưng
nhẹ hẫng chỗ nằm
mình ôm nhau ngủ
thì thầm
nỗi riêng
...