10 thg 6, 2014

đường trần gian

trong anh
ở chị
và tôi
trên em thân thể
kiếp người
lao đao 

phố đời
chân đứng xôn xao
đường trần gian vấp
ngã đau
bất ngờ

hồn tâm
nhẹ thoáng ơ hờ
rối bời thân xác
bám vương
bụi trần 

gót hài
áo gấm ân cần
xa hoa
chân bước
có yên lòng trầm

mãi đời
tìm kiếm lanh quanh
vẫn đêm trăn trở
băn khoăn
nỗi mình

.
.