15 thg 6, 2016

tìm đâu

mắt cay
vương hạt bụi trần
thời gian cuồn cuộn
thơ ngây bỏ đời

đường quanh
rẽ khúc ngẩn ngơ
ngại ngần
nhìn bóng chiều rơi
tàn ngày

đêm buông
mờ ảo sương bay
nghe dường tăm tối
cõi ta mù loà

mai này
trên lối đi nào
tìm đâu 
ở chốn xanh xao
ta về

.

2 nhận xét: